ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือด้านภาพ/การวัดสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่นี่

ระบบและกระบวนการแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การควบคุมคุณภาพจนถึงการควบคุมการผลิต (โดยเฉพาะเทคโนโลยีประมวลผลภาพ) พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่
นาโนเทคโนโลยี เราพยายามหาความรู้เฉพาะด้านและเพิ่มจำนวนพนักงานที่เชี่ยวชาญเพื่อตอบรับความต้องการในยุคต่อไป

ผลิตภัณฑ์หลัก

เครื่องวัดอัตราการไหล

เครื่องวัดอัตราการไหล

เครื่องวัดอัตราการไหลของมวล

เครื่องวัดอัตราการไหลของมวล

เซนเซอร์วัดความดัน/เกจวัดความดัน

เซนเซอร์วัดความดัน/เกจวัดความดัน

เซนเซอร์วัดระยะกระจัด

เซนเซอร์วัดระยะกระจัด

เซนเซอร์สัมผัสที่มีความ
แม่นยำสูง

เซนเซอร์สัมผัสที่มีความแม่นยำสูง

เซนเซอร์ตรวจจับด้วยภาพสี

เซนเซอร์ตรวจจับด้วยภาพสี

ระบบวัดแบบ 3-D

ระบบวัดแบบ 3-D

เครื่องทดสอบ
แรงบิด

เครื่องทดสอบแรงบิด

เครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของลม/ไฮโดรเจน

เครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของลม/ไฮโดรเจน

ขึ้นด้านบน