บริษัท

ภาพรวม

ชื่อบริษัท TOBA, INC.
สำนักงานใหญ่ 8-6, Suido 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo
จัดตั้งเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1949 (เริ่มกิจการเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1906)
ทุนจดทะเบียน 1,148 ล้านเยน
ขายสุทธิ 29,482 ล้านเยน (ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2023)
กรรมการและผู้ตรวจสอบขององค์กร
ประธานกรรมการสูงสุด ประธานใหญ่ & กรรมการบริหารที่เป็นตัวแทน

Shigeyoshi Toba
ประธานบริษัท & กรรมการบริหารที่เป็นตัวแทน
Minoru Endo
กรรมการ
Tetsuo Chikuni
กรรมการ
Masanori Shimadu
กรรมการ
Tomonori Ikeda
กรรมการ
Yoshikazu Muraki
กรรมการ
Itsuo Tani
กรรมการ
Takayuki Ogawa
กรรมการ
Kazuko Naruse
ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ประจำบริษัทเต็มเวลา
Takahiro Sakai
ผู้ตรวจสอบบัญชีประจำบริษัท
Shoichi Hirose
ผู้ตรวจสอบบัญชีประจำบริษัท
Makoto Hayasaki
ผู้ตรวจสอบบัญชีประจำบริษัท
Shin Kawaguchi
จำนวนพนักงาน 256 (ชาย : 148, หญิง : 108, ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2023)
สิ้นปีงบประมาณ วันที่ 31 มีนาคม
ธุรกิจหลัก
  1. การจำหน่ายและนำเข้า/ส่งออกอุปกรณ์ควบคุม หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์วัด คอมพิวเตอร์ เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ขนส่ง อุปกรณ์ก่อสร้างและท่อร้อยสายไฟฟ้า เครื่องตรึง อุปกรณ์บำรุงรักษาทางสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ เครื่องมือกล อุปกรณ์ในห้องปฏิบัตการ และสารเคมี
  2. การให้คำปรึกษาด้านประสิทธิภาพในสถานที่ผลิตซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น
  3. การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว, มาตรฐาน Standard

Toba(Shanghai)Trading Co.,Ltd.

ชื่อบริษัท Toba(Shanghai)Trading Co.,Ltd.
ที่อยู่ Rm. 921, Yongsheng Building No. 2025 Zhongshan Road West, Shanghai, 200235
โทรศัพท์/โทรสาร โทรศัพท์ +86-21-6481-2233
โทรสาร +86-21-6439-5255
จัดตั้งเมื่อ ธันวาคม ค.ศ. 2008
กรรมการ
ประธานกรรมการ
Minoru Endo
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Tetsuya Kanbayashi
ทุนจดทะเบียน 190 ล้านเยน
สิ้นปีงบประมาณ วันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจหลัก
  1. การจำหน่ายและนำเข้า/ส่งออกอุปกรณ์ควบคุม หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์วัด เครื่องมือไฟฟ้า
  2. การให้คำปรึกษาด้านประสิทธิภาพในสถานที่ผลิตซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น
สำนักงาน
Shenzhen Branch Office
Room120-121,1F,Block B,Bao Yuan Huafeng headquarters economic building,NO.288,Xixiang Avenue,Bao'an District,Shenzhen,Guangdong,518102
โทรศัพท์ +86(755)-2605-0077
โทรสาร +86(755)-2605-0079
Suzhou Branch Office
Rm.509, Xiongdonghuan Building, No1508, Donghuan Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China, 215021
โทรศัพท์ +86(512)-6741-0656
โทรสาร +86(512)-6742-7656

บริษัท โตบะ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท TOBA(THAILAND)CO.,LTD.
ที่อยู่ No.1 MD Tower, 8th Fl, Room E, Soi Bangna-Trad25, Bangna-nua, Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์/โทรสาร โทรศัพท์ +66-2186-4980
โทรสาร +66-2186-4982
จัดตั้งเมื่อ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2012
กรรมการ ประธานบริษัท Kiyoshi Muto
ทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท
สิ้นปีงบประมาณ วันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจหลัก
  1. การจำหน่ายและนำเข้า/ส่งออกอุปกรณ์ควบคุม หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์วัด เครื่องมือไฟฟ้า
  2. การให้คำปรึกษาด้านประสิทธิภาพในสถานที่ผลิตซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น

TOBA,INC.(VIETNAM)CO.,LTD

ชื่อบริษัท

TOBA,INC.(VIETNAM) CO.,LTD

https://toba-vn.com/

ที่อยู่ Room 501-B, 5th Floor, V-Tower 649 Kim Ma Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
โทรศัพท์ โทรศัพท์ +84-967-427-425
จัดตั้งเมื่อ มิถุนายน 2020
กรรมการ ผู้อำนวยการทั่วไป Shusaku Uenohara
ทุนจดทะเบียน 500,000 USD
สิ้นปีงบประมาณ วันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจหลัก
  1. การจำหน่ายและนำเข้า/ส่งออกอุปกรณ์ควบคุม หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์วัด เครื่องมือไฟฟ้า
  2. การให้คำปรึกษาด้านประสิทธิภาพในสถานที่ผลิตซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น

ขึ้นด้านบน