CÔNG TY

Thông điệp từ Tổng Giám Đốc

株式会社鳥羽洋行 代表取締役社長 鳥羽重良 Công ty chúng tôi đã được sáng lập vào năm 1906 tại thành phố Đại Liên của Trung Quốc ngày nay. Sau khi chiến tranh kết thúc, công ty đã tái thành lập tại Nhật Bản và phát triển kể từ đó cho đến bây giờ, chúng tôi luôn xuyên suốt “Chủ nghĩa uy tín là trên hết”, nhằm cống hiến cho xã hội. Nhờ ơn quí vị, chúng tôi đã trải qua hơn 100 năm, cùng với sự hỗ trợ của các cổ đông và xã hội, tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh hơn nữa. Ngành sản xuất chế tạo của Nhật Bản từ thời kỳ tái thiết sau chiến tranh trải qua thời kỳ tăng trưởng cao độ cho đến bây giờ, đang tiến bộ to lớn từng ngày. Gần đây, do bị ảnh hưởng nhiều và trực tiếp của tình hình xã hội, kinh tế của nước ngoài, mức độ và tốc độ của sự thay đổi đó ngày càng gia tăng nhanh, các doanh nghiệp cũng đang tiến lên toàn cầu hóa để có thể đáp ứng một cách linh hoạt. Chúng tôi, bằng việc truyền đạt nhu cầu của khách hàng đến các nhà cung cấp, phát triển sản phẩm và có được những kiến thức tiên tiến về thiết bị sản xuất, công cụ máy móc để thông báo cho khách hàng, đồng thời tiến hành mở rộng mạng lưới..., qua đó chúng tôi đã và đang đóng vai trò là một công ty thương mại chuyên môn trong ngành sản xuất chế tạo. Từ nay về sau, Công ty chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh, khắc cốt ghi tâm “Chủ nghĩa uy tín là trên hết” và phương châm hoạt động kinh doanh của công ty gồm 5 nguyên tắc, sao cho có thể “ Kết nối tương lai bằng uy tín trăm năm”. Ngoài ra, để phối hợp một cách toàn diện công nghệ phức hợp và tiên tiến với thương hiệu “ FA Planner TOBA” cho thị trường sản xuất chế tạo, thông qua hoạt động cung cấp thiết bị sản xuất và công cụ máy móc mới nhất có tính hiệu quả cao hơn, thân thiện với môi trường, góp phần cống hiến cho phát triển ngành sản xuất và môi trường trái đất. Sau này, Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự khích lệ hơn nữa từ quý vị.

TOBA, INC.
Chủ tịch & Giám đốc Đại diện
Minoru Endo

ĐẦU TRANG