CÔNG TY

Lịch sử Công ty

TOBA, INC được sáng lập vào tháng 9 năm 1906 bởi Ông Shinsaku Toba, tại Đại Liên, Trung Quốc ngày nay. Trải qua hai thế hệ, công ty đã tham gia sản xuất và kinh doanh các sản phẩm như dụng cụ máy móc, sản phẩm cao su và sắt thép đến rất nhiều ngành khác nhau bao gồm ngành công nghiệp đường sắt, khai thác mỏ, vận tải biển và máy móc…tại Trung Quốc. Vào thời điểm đó, tình hình kinh doanh của Công ty đã phát triển thuận lợi và đã mở rộng 16 chi nhánh và 5 nhà máy tại các thành phố lớn thuộc Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi kết thúc Thế Chiến II, Công ty bắt buộc phải đình chỉ các hoạt động kinh doanh của mình. Sau đó, vào tháng 12 năm 1949, công ty được tái thành lập tại Chuo-ku, Tokyo và đã hoạt động kinh doanh từ đó đến nay.

Dalian Headquarters at the time of foundingTrụ Sở Đại Liên tại thời điểm thành lập Ginza Headquarters at the time of re-establishmentTrụ sở Ginza tại thời điểm tái thành lập
Headquarters BuildingTòa nhà Trụ sở chính Osaka Sales Office BuildingTòa nhà Văn phòng Kinh doanh Osaka

ĐẦU TRANG