บริษัท

สารจากประธาน

TOBA, INC. กรรมการผู้จัดการ Shigeyoshi Toba
 บริษัทของเราเริ่มก่อตั้งกิจการที่เมืองต้าเหลียนของประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1906 หลังจากนั้นพวกเราได้เริ่มดำเนินการอีกครั้งในประเทศญี่ปุ่นหลังจากสิ้นสุดสงครามและยึดถือ “หลักความเชื่อมั่นมาเป็นอันดับแรก” เพื่อช่วยเหลือสังคมมาจนถึงปัจจุบัน พวกเราดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องมากว่า 100 ปีโดยได้รับการสนับสนุนจากสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การผลิตของญี่ปุ่นมีพัฒนาการต่อเนื่องอย่างมากตั้งแต่ยุคฟื้นฟูหลังสงคราม ผ่านยุคการเติบโตอย่างรวดเร็วของญี่ปุ่น มาจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันเริ่มได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างมากจากเศรษฐกิจและสภาพสังคมของต่างประเทศ ขนาดและความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น บริษัทแต่ละแห่งกำลังปรับตัวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์เพื่อตอบสนองสอดคล้องกับสถานการณ์นั้น พวกเราพัฒนาสินค้าโดยสื่อสารความต้องการของลูกค้าให้ซัพพลายเออร์ทราบ หาความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเครื่องจักรในการผลิตและเครื่องจักรกล และแจ้งให้ลูกค้าทราบ นอกจากนี้ เราทำหน้าที่เป็นบริษัทซื้อมาขายไปซึ่งชำนาญเรื่องการผลิตโดยทำการขยายเครือข่าย จากนี้เราก็จะดำเนินกิจกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยยึดถือคติประจำบริษัทที่ว่า “ความเชื่อถือมาเป็นอันดับแรก” และหลัก 5 ข้อ รวมทั้งพัฒนาต่อไปเพื่อให้สามารถ “เชื่อมโยง 100 ปีแห่งความเชื่อมั่นเข้ากับอนาคต” นอกจากนี้ เราจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมโลกโดยประสานเทคโนโลยีขั้นสูง-ซับซ้อนในองค์รวม ไปยังสถานที่ผลิตในฐานะที่เป็น “FA Planner TOBA” และนำเสนอเครื่องจักรในการผลิตและเครื่องมือกลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หวังว่าจะได้รับความเข้าใจและการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านต่อไป

TOBA, INC.
กรรมการผู้จัดการ
Minoru Endo

ขึ้นด้านบน