บริษัท

ความเป็นมาของเรา

TOBA, INC. ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน ค.ศ. 1906 Shinsaku Toba ตรงสถานที่ซึ่งปัจจุบันคือต้าเหลียน ประเทศจีน บริษัททำการผลิตและขายผลิตภัณฑ์มา 2 ชั่วอายุคนในประเทศจีน เช่น เครื่องมือกล ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง และเหล็กกับเหล็กกล้า ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมทางรถไฟ เหมืองแร่ การขนส่ง และเครื่องจักร ในตอนนั้น ธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าด้วยดีและบริษัทขยายเพิ่ม 16 สาขา และโรงงาน 5 แห่งในเมืองหลักๆ ของประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทถูกบังคับให้หยุดพักการดำเนินธุรกิจทั้งหมด ต่อมาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1949 บริษัทได้เริ่มดำเนินการใหม่อีกครั้งในเขตจูโอ กรุงโตเกียว และดำเนินธุรกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

Dalian Headquarters at the time of foundingสำนักงานใหญ่ที่ต้าเหลียนเมื่อตอนจัดตั้งบริษัท Ginza Headquarters at the time of re-establishmentสำนักงานใหญ่ที่กินซ่าเมื่อตอนเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่อีกครั้ง
Headquarters Buildingอาคารสำนักงานใหญ่ Osaka Sales Office Buildingอาคารของสำนักงานขายโอซาก้า

ขึ้นด้านบน